lördag 28 mars 2009

En historia från kusinen


Kreativ och kvinnlig list!


Elva människor hängde i ett rep under en helikopter, tio män och en kvinna.Repet var inte starkt nog för att hålla för dem allihop.Så de bestämde att en var tvungen att släppa taget för att annars skulle de alla falla.De kunde inte bestämma vem som skulle bli tvungen att släppa taget förrän kvinnan höll ett gripande tal.Hon sa att hon frivilligt skulle släppa repet för att hon var kvinna och van vid att offra sig för make och barn och för män i allmänhet utan att få något tillbaka.När hon avslutat sitt tal började alla tio männen applådera..


Creative and female list!


Eleven people are hanging in a rope under a helicopter, ten men and a woman. The rope was not strong enough to keep them all. So they decided that one had to let go for that otherwise they would all fall. They could not decide who would be forced to let go until the woman gave a touching speech. She said she would voluntarily let go of the rope that she was a woman accustomed to sacrifice themselves for the spouse and children and men in general without getting anything back. When she finished her speech began all ten men applaud ..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar